PSP MYSŁOWICE

Budynek Państwowej Straży Pożarnej

Lokalizacja:
Powierzchnia zabudowy:

Mysłowice
5 421 m2

Design & Bulid

Kompleksowa
realizacja

Budynki użyteczności
publicznej

Charakterystyka obiektu:
Projekt i realizacja Remizy Strażackiej, której podjęliśmy się jako inwestor zastępczy. W 3 miesiące wraz z naszym biurem projektowym wykonaliśmy projekt koncepcyjny, projekt budowlany, wykonawczy, a także uzyskaliśmy decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenie na budowę.