Our design office will create your vision

The construction process works well when it is preceded by a good plan. Aesthetic projects in combination with high technical, ecological and economic standards can be implemented in a short time. However, it is important to have a competent and reliable partner at the design stage.

We work closely with the Project 1 design office, which specializes in developing industrial, office and residential construction projects. The Project 1 team consists of highly qualified specialists, creating design, architectural and construction studios, sanitary installations and networks, electrical installations and networks as well as I&C, roads and bridges. Multi-branch staff provides an individual and professional approach to project tasks.

Are you planning an investment?

Kompleksowe projektowanie

Wierzymy, że projekt o wysokiej wydajności to dobry projekt. Posiadamy pracownię konstrukcyjną, architektoniczno-budowlaną, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji i sieci elektrycznych oraz AKPiA, dróg i mostów. Wielobranżowa kadra zapewnia indywidualne i profesjonalne podejście do realizowanych zadań projektowych. Nasza specjalistyczna wiedza umożliwia pracę w sposób holistyczny, kompleksowy i oparty na danych.

Wysokowydajne konstrukcje

Podczas projektowania optymalizujemy zarówno pasywne strategie, jak i aktywne systemy. We współpracy z generalnym wykonawcą dostarczamy klientom budynki o wyższej wydajności, bez narażania harmonogramów i budżetów projektu. Realizujemy koncepcje oraz projekty budownictwa przemysłowego, biurowego i mieszkaniowego. Z sukcesem zakończyliśmy projektowanie oraz nadzór kilkudziesięciu inwestycji w Europie, m.in. funkcjonalnych magazynów, hal produkcyjnych i dopracowanych technologicznie obiektów produkcyjnych.

Projektowanie hali produkcyjnej

Jako biuro projektowe posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu zakładów produkcyjnych, fabryk i obiektów logistycznych. Podczas projektowania hali produkcyjnej ważne jest zrozumienie różnych aspektów jej układu, zrozumienie przebiegu produkcji oraz zadań, które pracownicy będą wykonywać najczęściej. Generalny wykonawca podczas budowania hal produkcyjnych dodatkowo bierze pod uwagę występowanie zagrożeń ergonomicznych i konieczność konserwacji układu.
Hale produkcyjne są często modułowe i budowane na zamówienie. Aby zmaksymalizować wydajność produkcji, hale produkcyjne wymagają starannego planowania i efektywnego projektowania.

Projektowanie funkcjonalnych magazynów

Projektujemy magazyny każdej wielkości, spełniające restrykcyjne wymagania. Dostarczamy niestandardowe rozwiązania dla Twojej firmy, mając na względzie nowoczesną logistykę magazynową, potrzeby produkcyjne i technologie wytwarzania. Przygotowujemy wielobranżową dokumentację obiektu oraz posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu uzgodnień branżowych i prowadzeniu skomplikowanych postępowań administracyjnych.