MET-CHEM

Lokalizacja:
Powierzchnia zabudowy:

Pilzno
4 500 m2

Generalny
wykonawca

Budownictwo
przemysłowe

Kompleksowa
realizacja

Charakterystyka obiektu:
Realizacja w formule Design & Build. Zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy w 8 miesięcy halę produkcyjna z suwnicami, zaimplementowaną technologią odciągów spawalnicznych i układem wentylacyjnym.