FARMACOL

Lokalizacja:
Powierzchnia zabudowy:

Katowice
21 800 m2

Design & Build

Kompleksowa realizacja

Charakterystyka obiektu:
Budowa hali magazynowej dla firmy farmaceutycznej.