image

Przyszłość jest nasza

Zarządzanie budową — Słownik terminów budowlanych cz.I Budownictwo jest bardzo ciekawą branżą, w której obowiązują tysiące terminów i specyficzny żargon. Może być on trudny do zrozumienia dla kogoś, kto dopiero raczkuje w tym obszarze. Rozpoczynając karierę i realizując ciekawe inwestycje, spotkasz się z wieloma fachowymi określeniami. Już teraz zapoznaj się z przydatnym słownikiem EQB, który pomoże rozwikłać terminy prawno-techniczne, przedstawi podstawowe definicje i skróty stosowane w branży budowlanej. Administracja architektoniczno-budowlana — organy administracji powiatowej lub wojewódzkiej obejmujące swym zakresem funkcje administracyjno-prawne, związane przede wszystkim z wydawaniem pozwoleń na budowę. Analiza ryzyka — działania polegające na identyfikacji i oszacowaniu prawdopodobieństwa zaistnienia niepożądanych zdarzeń oraz ich negatywnych skutków. Awaria — wystąpienia uszkodzenia o znacznych rozmiarach, powodujących zakłócenia w normalnej pracy i uniemożliwiających dalszą pracy obiektu przy wymaganych parametrach użytkowych. Belka — belki biegną poziomo wzdłuż głównych ścian budynku na poziomie sufitu, podpierając konstrukcję. Beton — materiał budowlany utworzony przez utwardzoną mieszaninę cementu, żwiru, piasku i wody. Służy do płyt, słupów i innych rodzajów konstrukcji. BIM — (modelowanie informacji o budynku) to proces tworzenia komputerowego modelu budynku, który zawiera wszystkie szczegóły tej konstrukcji, od podstawowego układu po najmniejsze wymiary. BOQ — (przedmiar robót) to dokument kontraktowy, który zawiera wykaz materiałów i robocizny zaangażowanych w projekt budowlany.…