Brzeg Dolny

Rozpoczęcie prac przy budowie w Brzegu Dolnym Trzęsienie ziemi w Brzegu Dolnym spowodowane wejściem na teren budowy…